เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ม่วงนา
อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา เลขที่ 72 หมู่ที่ 2 อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-019103

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
info Q&A
thumb_up Social Network
ลิงค์น่าสนใจ
ร้องเรียนออนไลน์

แจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ ONLINE
เทศบาลตำบลม่วงนา
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์

ใส่ code:

 อยากทราบเหตุผลการขึ้นค่าน้ำแค่บ้างครัวเรือนครับ

เทศบาลตำบลม่วงนาขอนำเรียนชี้แจงผู้ใช้ นาม สิทธาวุฒิ เทศบาลตำบลม่วงนาได้รับการถ่ายโอนกิจการประปา จากคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งมีการเก็บค่าน้ำในอัตราที่ไม่เท่ากันมาตั้งแต่อดีต เทศบาลตำบลม่วงนาเห็นว่าการเก็บค่าน้ำประปาในอัตราไม่เท่ากันของแต่ละหมู่บ้านไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการประปาเทศบาลตำบลม่วงนาขึ้น ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้ากองของเทศบาลตำบลม่วงนา โดยมีนายกเป็นประธาน ที่ประชุมมีมติให้เก็บค่าน้ำประปาเท่ากันทุกหมู่บ้าน แต่เป็นการเก็บแบบขั้นบันได โดยมีอัตราการเก็บค่าน้ำประปา ดังนี้ ๑-๕๐ ลบ.เมตร เก็บ ลบ.เมตรละ ๕ บาท ๕๑-๑๐๐ ลบ.เมตร เก็บ ลบ.เมตรละ ๗ บาท ๑๐๑-๒๐๐ ลบ.เมตร เก็บ ลบ.เมตรละ ๘ บาท ๒๐๑-๓๐๐ ลบ.เมตร เก็บ ลบ.เมตรละ ๑๐ บาท ซึ่งอัตรานี้มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ แต่ในช่วงนี้เทศบาลตำบลม่วงนาได้มีการปรับลดอัตราค่าน้ำประปา เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมีผลบังคับในเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีการเก็บค่าน้ำ ดังนี้ ๑-๕๐ ลบ.เมตร เก็บ ลบ.เมตรละ ๓ บาท ๕๑-๑๐๐ ลบ.เมตร เก็บ ลบ.เมตรละ ๕ บาท ๑๐๑-๒๐๐ ลบ.เมตร เก็บ ลบ.เมตรละ ๖ บาท ๒๐๑-๓๐๐ ลบ.เมตร เก็บ ลบ.เมตรละ ๘ บาท อนึ่ง คณะกรรมการการประปาเทศบาลตำบลม่วงนา มีมติเห็นตรงกันว่าในการเก็บค่าน้ำประปาแบบขั้นบันได จะทำให้เกิดประโยชน์ และเกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้น้ำ โดยมุ่งเน้นให้การใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุดในการอุปโภคบริโภคต่อประชาชนเท่านั้น

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:27 มีนาคม 2564)

1 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 20