ชื่อเรื่อง : จ้างขุดลอกลำห้วยท่าล่อ บ้านหนองมั่ง หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง