ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อม/ตรวจเช็ครถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข 3610 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง