ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง