เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ม่วงนา
อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา เลขที่ 72 หมู่ที่ 2 อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-019103การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
info Q&A
thumb_up Social Network
ลิงค์น่าสนใจ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๒ / ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและกาปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลม่วงนา เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงานการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษโรงเรื่อนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file แผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในเขตเทศบาลตำบลม่วงนา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file แผ่นผับเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่อยงานภาครัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file การยืนแบบและรายการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file การยื่นแบบและรายการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุ่งท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
photo จ.กาฬสินธุ์จัดพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๓๘ หมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
photo กาฬสินธุ์ซ้อมและทดสอบแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุรุนแรงในกรณีการวางระเบิด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
photo อธิบดีกรมการปกครองติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
photo ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ที่สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง อ.เมืองกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 589
เดือนนี้ 6,048
เดือนที่แล้ว 12,844
ทั้งหมด 44,567