messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
account_box กองคลัง
นางสุนันทนา สารขันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-9414223
นางสาวมยุรี ภารดิลก
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 098-7799037
นางสวัสดิ์ เฉิดวิจิตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 081-7697583
นางสาวดวงจันทร์ แสงครจิตร
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 085-6095104
นางกาญจนา จงสมชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 087-2234898
นางศศิธร คำสมร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร : 085-6440126
นางสาวพิชชานันท์ กุลเกษตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 095-6578197
นายสุริยัน ฝ้ายทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 063-8844751