เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ม่วงนา
อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา เลขที่ 72 หมู่ที่ 2 อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-019103การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
info Q&A
thumb_up Social Network
ลิงค์น่าสนใจ
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file การจดทะเบียนสมรส poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file การขอร่วมใช้นามสกุล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file การจดทะเบียนหย่า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file การขอหมายเลขประจำบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
photo การจดทะเบียนรับรองบุตร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
photo การแจ้งเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
photo การแจ้งเกิดเกินกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
photo การแจ้งตาย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
photo การแจ้งย้ายเข้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
photo การแจ้งย้ายออก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
photo การแจ้งย้ายปลายทาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
photo ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
photo บัตรประจำตัวประชาชนหายหรือบัตรถูกทำลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
photo บัตรประจำตัวประชาชนเดิมชำรุด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
photo เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
photo การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
photo การขออนุญาตประกอบการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
photo การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
photo ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนม่วงนา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายปรเมศวร์ อิ่มแมน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
ตำบลม่วงนา
นายปรเมศวร์ อิ่มแมน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
ตำบลม่วงนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 80
เดือนนี้ 7,813
เดือนที่แล้ว 11,694
ทั้งหมด 36,393