messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน Asphalt Concrete หมู่ที่ 6 (กส.ถ.45-027)สายทางบ้านนา-กลางหมื่นบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว1,250.00 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,250.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านนาน้อยหมู่ที่ 5 (กส.ถ.45-028)ถนนสายนายเคน-นาจารย์กว้าง5.00เมตร ยาว 1,640 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาเหนือหมู่ที่ 6(กส.ถ.45-018)ถนนสายท่ากกม่วง(นาหว่า)กว้าง4.00 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตันแบบธรรมดา ขับเคลื่อน ๒ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซีฯลฯตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาน้อย หมู่ที่ 5 ถนนสายหนองเม็กใหญ่-ปฏิรูปเชียงเครือกว้าง 5 ม.ยาว 440 ม.หนา0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า2,200 ตรม.ไล่ทางข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 429
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงใต้ หมู่ที่ 3 ถนนสายท่าวังลี่กว้าง 5 ม.ยาว 890 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,450 ตรม.ใหล่ทางข้างละ0.50 ม.เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 458
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1